Sociale verantwoordelijkheid

Onze betrokkenheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Landewyck nemen we onze verantwoordelijkheden op sociaal en milieugebied zeer serieus. Daarom streven we voortdurend naar een evenwicht tussen de drie pijlers van verantwoord maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op alle terreinen van de activiteiten van onze groep.

MVO is gebaseerd op drie pijlers die met elkaar samenhangen: de maatschappij, het milieu en de economie. Het economisch succes van een onderneming hangt immers ook af van haar vermogen om haar sociale en milieuverantwoordelijkheid op te nemen. En omgekeerd kan een bedrijf alleen bijdragen aan de bescherming van maatschappij en milieu als het winstgevend opereert.

Meer dan ooit wil Landewyck bijdragen aan een positieve economie die het beheer van de milieu-impact combineert met transparantie, traceerbaarheid en voorbeeldfunctie. Daarnaast willen we met ons MVO-engagement bijdragen aan een aantal van de 17 Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd. Zij wijzen de weg naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen en vormen een antwoord op de wereldwijde uitdagingen op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Ons engagement komt vooral tot uiting in wat wij reeds ten uitvoer hebben gelegd:

  • Partnerschap met ECLT (Eliminating Child Labor in Tobacco Growing Foundation).
  • Veilige, ergonomische en aangename werkomgeving
  • Beleid inzake verantwoorde aankopen
  • Voorkeur voor samenwerking met plaatselijke bedrijven
  • Voortdurende en aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling
  • Verantwoorde marketing- en verkooppraktijken
  • 2020: Opening van moderne Fridhaff-vestiging met kleinere ecologische voetafdruk
  • Verantwoorde innovatieve producten
  • Schenking van grote groenzones aan de stad Luxemburg in het kader van de herinrichting van het Hollerich-terrein.

Vragen? Neem dan gerust contact op met ons CSR-team.

Contacteer